Biệt thự Anh Dũng - Euro Village tại Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

Công trình: Biệt thự

Địa chỉ: Khu biệt thự Euro Village Đà Nẵng - Quận Sơn Trà - Phường An Hải Tây