Download tài liệu

 

Catalogue

1. Catalogue Nhà thông minh Bkav SmartHome

2. Catalogue Thiết bị điện thông minh và thiết bị vệ sinh thông minh

 

Sách hướng dẫn sử dụng thiết bị điện thông minh

1. Sách hướng dẫn sử dụng Ổ cắm thông minh WiFi SH- PPZW

2. Sách hướng dẫn sử dụng Bật tắt đèn gắn trần thông minh SH – D1

3. Sách hướng dẫn sử dụng Bật tắt đèn gắn trần thông minh SH – D2

4. Sách hướng dẫn sử dụng Bật tắt đèn gắn trần thông minh SH – D3

5. Sách hướng dẫn sử dụng Bật tắt đèn cầu thang thông minh SH – D4

6. Sách hướng dẫn sử dụng Bật tắt đèn gắn tường thông minh SH – D5

7. Sách hướng dẫn sử dụng Bảng điều khiển 6 kênh SH – CB6

8. Sách hướng dẫn sử dụng Bảng điều khiển 4 kênh SH – CT4R

 

Sách hướng dẫn sử dụng thiết bị vệ sinh thông minh

1. Sách hướng dẫn sử dụng Van cảm ứng tiểu nam SH – S3

2. Sách hướng dẫn sử dụng Van cảm ứng tiểu nam SH – S6

3. Sách hướng dẫn sử dụng Van cảm ứng tiểu nam SH – S8

4. Sách hướng dẫn sử dụng Van cảm ứng tiểu nam SH – T6

5. Sách hướng dẫn sử dụng Van cảm ứng tiểu nam âm tường SH – U6

6. Sách hướng dẫn sử dụng Vòi cảm ứng thông minh SH – F66

7. Sách hướng dẫn sử dụng Vòi cảm ứng thông minh SH – F68

8. Sách hướng dẫn sử dụng Máy sấy tay siêu tốc SH – H2