ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Lưu ý

Những thông tin trên website này được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quý khách vui lòng ghi rõ nguồn Bkav SmartHome khi sử dụng thông tin từ website này. Website này cũng tham chiếu đến các nguồn thông tin khác, Quý khách chỉ được phép sử dụng những thông tin đó khi có sự đồng ý của các bên liên quan.

Tất cả nhãn hiệu, logo, tên sản phẩm trong website này đều được đăng ký và được cấp bản quyền.

 

Chính sách bảo mật
1. Thông tin cá nhân

- Khi Quý khách đặt mua hàng, Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email…

- Khi khai báo thông tin cá nhân, Quý khách cần đảm bảo mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp, Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

- Chúng tôi sử dụng các thông tin Quý khách cung cấp để xử lý Đơn đặt hàng, cung cấp bản tin, thông tin về sản phẩm, và các thông tin khác theo yêu cầu của Quý khách. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; cải thiện bố cục, nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.

2. Bảo mật

- Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý khách theo các nội dung quy định tại “Chính sách bảo mật” này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.


3. Cam kết

- Chúng tôi bảo đảm với các Quý khách rằng Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách chỉ trừ khi Quý khách tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.

- Khi Quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc Quý khách biết rõ ràng Chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và Chúng tôi đã được Quý khách chấp thuận về việc sử dụng những dữ liệu đó.

4. Thay đổi thông tin và chính sách bảo mật

- Bất cứ thời điểm nào Quý khách cũng có thể truy cập vào tài khoản (nếu có) và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình.

- Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối”.

5. Thông tin liên lạc

- Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về “Chính sách bảo mật” này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: DuAn@bkav.com

Điều khoản giao dịch
1. Phạm vi

- Những điều khoản này áp dụng với việc mua đối với tất cả các sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn phần cứng và/hoặc phần mềm, đường link download, license key, code và Backup CDs) (sau đây gọi là "Sản phẩm") hoặc dịch vụ (sau đây gọi là "Dịch vụ") được nêu trên website này (sau đây gọi là "Site") bởi: Công ty Cổ phần Bkav SmartHome (Bên bán) cho Quý khách (Bên mua).

2. Chào hàng, Đặt hàng, Chấp nhận đơn đặt hàng

-Tất cả các giá cả và mô tả sản phẩm đề cập trên website này không phải là một lời chào hàng và có thể được thu hồi hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào trước khi Bkav SmartHome chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách. Bkav SmartHome không thể đảm bảo rằng, tất cả các Sản phẩm đều sẵn có, song sẽ cố gắng để đảm bảo sẵn sàng cung cấp các Sản phẩm.

-

Bkav SmartHome có thể từ chối đơn đặt hàng của Quý khách mà không phải chịu trách nhiệm gì nếu như không có khả năng đáp ứng. Trong trường hợp này, Bkav SmartHome hoàn lại khoản mà Quý khách đã trả trước cho Sản phẩm (nếu có). Bất cứ đơn đặt hàng nào do Quý khách gửi đến đều là một đề xuất mua Sản phẩm chiếu theo những thỏa thuận này và quyền chấp nhận phụ thuộc vào Bkav SmartHome. Sự chấp nhận đơn đặt hàng của Bkav SmartHome có hiệu lực và hợp đồng sẽ được xác lập khi Bkav SmartHome giao hàng cho Quý khách. Quý khách chắc chắn rằng tất cả và bất cứ thông tin nào do Quý khách cung cấp khi đặt hàng đều cập nhật và chính xác để Bkav SmartHome có thể đáp ứng việc đặt hàng của Quý khách. Quý khách chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin về tài khoản của Quý khách, về sự chính xác, hoàn thiện và bảo vệ các thông tin đó cũng như các mật khẩu an toàn trước những truy cập bất hợp pháp.

3. Giá cả

- Giá phải trả cho Sản phẩm là các giá có hiệu lực tại thời điểm nhận đơn đặt hàng, trừ khi được thỏa thuận trực tiếp hoặc được đề cập đến trực tiếp. Giá sẽ được cho biết trên website, song giá cuối cùng và chính xác trong trường hợp có sự sai khác về giá cả là giá được thể hiện trong trong tài liệu Chấp nhận đơn gửi tới Quý khách

- Trước khi Chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách, Bkav SmartHome có quyền ngừng áp dụng giảm giá và/hoặc chỉnh sửa giá cả để xem xét đến sự gia tăng trong chi phí bao gồm (nhưng không giới hạn) chi phí về nguyên vật liệu, về phân phối hàng, gia tăng của các loại thuế, thuế xuất nhập khẩu hoặc các loại thuế khác và sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Lỗi lập trình hoặc lỗi về dữ liệu trên website có thể dẫn tới những sự không chính xác về giá cả. Khi giá cả không chính xác hoặc có chênh lệch so với giá thị trường, Bkav SmartHome sẽ tôn trọng các đơn đặt hàng, song có thể chỉnh sửa giá cả và chào bán với giá đúng của thị trường.

- Bkav SmartHome sẽ thông báo tới Quý khách bất cứ sai sót nào trong giá cả trước khi giao hàng. Trong trường hợp Quý khách chọn tiếp tục đặt hàng, tức là Quý khách chấp nhận những điều kiện và giá mới như được thông báo bởi Bkav SmartHome. Giá (trừ khi được thông báo khác) sẽ được tính bằng loại tiền tệ như trên website đã viết.

4. Thanh toán
4.1 Các hình thức thanh toán

- Tuỳ từng sản phẩm, chúng tôi sẽ áp dụng linh hoạt các hình thức thanh toán sau đây: Thanh toán khi nhận hàng (COD/Cash On Delivery), thanh toán bằng thẻ tín dụng, thanh toán bằng thẻ ghi nợ (Visa/Mastercard), thanh toán bằng thẻ ATM nội địa hoặc Thanh toán qua Bảo Kim.

4.2 Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

4.2.1 Thanh toán khi nhận hàng

- Khi muốn mua hàng, Quý khách điền đầy đủ thông tin vào form “Đặt mua” sau đó ấn nút “Đặt mua”.

- Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Chúng tôi sẽ gọi điện cho Quý khách để xác nhận thông tin chi tiết Đơn hàng mà Quý khách đã đặt.

- Quý khách sẽ thanh toán giá trị đơn hàng trực tiếp cho nhân viên giao hàng của Chúng tôi khi nhận được sản phẩm. 

4.2.2 Thanh toán bằng thẻ tín dụng

- Trong quá trình đặt hàng, Quý khác vui lòng chọn mục Thẻ tín dụng trong phần Chọn thẻ thanh toán.

- Ngay sau khi nhận được Đơn hàng, Chúng tôi sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách để thông báo. Nếu giao dịch thành công, Chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện Đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.

4.2.3 Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

- Trong quá trình đặt hàng, Quý khách vui lòng chọn Thẻ ATM nội địa trong phần Chọn thẻ thanh toán.

- Điều kiện để chọn hình thức thanh toán ATM: Thẻ của Quý khách đã được đăng ký sử dụng online banking. Chúng tôi hiện hỗ trợ thanh toán bằng thẻ ATM cho tất cả các ngân hàng thông qua cổng thanh toán OnePay.

- Ngay sau khi nhận được thông tin về Đơn hàng của Quý khách, Chúng tôi sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch thành công, Chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện Đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.

4.2.4 Thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến Bảo Kim

- Trong quá trình đặt hàng, Quý khách vui lòng chọn Thanh toán an toàn Bảo Kim trong phần Chọn thẻ thanh toán.

5. Chuyển phát (giao hàng)

- Chúng tôi có đội ngũ giao hàng ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Chính vì vậy, Chúng tôi hoàn toàn chủ động trong việc giao hàng, luôn chuyển phát sản phẩm nhanh chóng với sự tin cậy cao nhất.

- Phạm vi giao hàng: Toàn quốc.

- Địa chỉ giao hàng: Tại địa chỉ của khách hàng.

- Chi phí giao hàng: Miễn phí.(Hàng sau khi đã giao Chúng tôi không tiến hành đổi/trả)

6. Hỗ trợ kỹ thuật

- Chúng tôi đảm bảo hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng của Quý khách.

- Khi có nhu cầu hỗ trợ, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Bkav SmartHome theo số điện thoại 1900 6488.

- Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Quý khách, Chúng tôi sẽ đưa ra phương án xử lý trong vòng 24 giờ.

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật: Tất cả các ngày trong tuần, 24/24h

7. Chính sách bảo hành

7.1 Điều kiện bảo hành:

7.1.1 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất;

- Sản phẩm còn thời hạn bảo hành;  

- Khách hàng còn giữ Phiếu mua hàng và Phiếu bảo hành do Bkav SmartHome cung cấp;

- Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không rách nát, chấp vá, bôi xóa hoặc sửa chữa;

- Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Kiểu máy, số serial, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử);

- Tem bảo hành (và tem niêm phong) của nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

7.1.2 Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

- Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.

- Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.

- Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Chúng tôi.

- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

7.2 Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành.

7.3 Trung tâm bảo hành

- Tất cả hàng hóa của Bkav SmartHome đều được bảo hành chính hãng. Thông tin của trung tâm bảo hành sẽ được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành có trên phiếu bảo hành.

- Nếu quý khách gặp khó khăn trong việc liên hệ trung tâm bảo hành, xin quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của Bkav SmartHome.

8. Trách nhiệm

Không trong bất cứ trường hợp nào, hay với bất kỳ lý lẽ pháp lý, hợp đồng hay do sai phạm nào, Bkav SmartHome hoặc các chi nhánh của Bkav SmartHome tham gia vào việc bán các Sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tổn hại do hậu quả kéo theo/ thiệt hại về sau nào đối với những sản phẩm không phải do Bkav SmartHome sản xuất.

Bkav SmartHome hoặc các chi nhánh của Bkav SmartHome sẽ chịu trách nhiệm về các tổn hại gây ra bởi một sự vi phạm trách nhiệm hợp đồng quan trọng một cách chủ ý hay do sơ suất nghiêm trọng của Bkav SmartHome, song giới hạn lượng tổn thất tối đa bằng giá trị của sản phẩm. Giới hạn của trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho mọi đơn xin bồi hoàn thiệt hại không phân biệt bản chất và tiếp tục có hiệu lực mà không chịu ảnh hưởng của việc hết hạn hợp đồng. Quý khách sẽ phải bồi thường cho Bkav SmartHome các khoản nợ, khoản chi phí phát sinh hoặc các khoản tính cho Bkav SmartHome như là hệ quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc bán Sản phẩm hoặc tiến hành các dịch vụ của riêng Quý khách gây ra việc xâm phạm hoặc cáo buộc xâm phạm đối với bất kỳ quyền sở hữu của bên thứ ba bất kỳ.

9. Chấm dứt hợp đồng

Giao dịch sẽ chấm dứt khi Bkav hoàn thành việc giao Sản phẩm cho Quý khách. Trong bất kỳ trường hợp nào, Quý khách không có quyền trả lại Sản phẩm khi giao dịch này chấm dứt.

Bkav SmartHome có thể hoãn hoặc dừng việc giao Sản phẩm trong trường hợp Quý khách có bất kỳ dấu hiệu nào của việc phá sản (hành động dàn xếp với chủ nợ hoặc dấu hiệu thanh lý tài sản) hoặc nếu Bkav SmartHome tin rằng Quý khách không có khả năng hoàn trả nợ. Trong trường hợp này, Bkav SmartHome cũng có thể chấm dứt đơn đặt hàng của Quý khách bằng một văn bản thông báo gửi đến Quý khách qua email hoặc fax.

10. Quyền sở hữu sản phẩm

Quý khách sẽ có quyền sở hữu sản phẩm sau khi Quý khách thực hiện thanh toán toàn bộ Sản phẩm theo giá thành của đơn đặt hàng (bao gồm cả lãi suất hoặc chi phí khác tùy theo Sản phẩm).

11. Khiếu nại

Khi Sản phẩm được giao, Quý khách có trách nhiệm kiểm tra Sản phẩm được chuyển đến bởi Bkav SmartHome và xác định tình trạng của Sản phẩm theo các thông tin mô tả và chỉ xét tới các lỗi rõ ràng trong Sản phẩm và lỗi giao thiếu hàng. Nếu Quý khách không thông báo hoặc không thông báo được cho Bkav SmartHome về các lỗi trên trong vòng 15 (mười lăm) ngày, các quyền lợi của Quý khách liên quan đến các Sản phẩm có lỗi hoặc lỗi giao thiếu hàng sẽ không còn hiệu lực. Trong trường hợp giao không đúng hoặc giao thiếu sản phẩm, Quý khách sẽ gửi khiếu nại đến Bkav SmartHome, khiếu nại của Quý khách sẽ được xử lý theo chính sách liên quan.

12. Thông báo

Bất kỳ thông báo hoặc trao đổi nào có liên quan đến hợp đồng giữa hai bên có thể được chuyển bằng hình thức trao tay, chuyển phát trả trước, fax hoặc email đến địa chỉ và đầu mối liên hệ mới nhất mà một bên đã thông báo bằng văn bản với bên kia. Đây cũng là địa chỉ dùng trong các thủ tục tố tụng pháp luật theo các quy định pháp luật. Ngoại trừ trường hợp kể trên liên quan đến việc hủy đơn đặt hàng của khách hàng, những thông báo hoặc trao đổi dưới đây (đến đúng địa chỉ) sẽ được coi như đã được nhận:

- Đối với hình thức giao tay: Vào ngày gửi đến đúng địa chỉ (hoặc, nếu đây không phải ngày làm việc, sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó).

- Nếu được gửi qua bưu điện: 5 ngày (ngày làm việc) sau ngày gửi.

- Nếu được gửi bằng fax: vào ngày gửi, căn cứ là một thông báo gửi thành công (hoặc, nếu đây không phải ngày làm việc, sẽ là ngày làm việc đầu tiên ngay sau đó).

- Nếu được gửi qua email: Vào thời điểm sớm nhất khi: (i) người nhận xác nhận là đã nhận được email; (ii) người gửi nhận được thông báo tự động cho biết việc chuyển phát đã thành công hoặc email đã được mở; hoặc (iii) thời điểm 48 tiếng sau khi chuyển phát hết hạn, với điều kiện là người gửi chưa nhận được thông báo chuyển phát thất bại.

13. Luật áp dụng

Tất cả và bất kỳ tranh chấp nào nảy sinh có hoặc không liên quan đến hợp đồng giữa đôi bên sẽ được ưu tiên giải quyết bằng cách đàm phán trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Nếu các đàm phán thương lượng thất bại, các tranh chấp trên sẽ được xử lý bởi luật pháp và tòa án tại nơi đặt trụ sở chính của Bkav SmartHome, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

14. Điều khoản chung

Các quy định của các điều khoản này là riêng biệt và việc hết hiệu lực của bất kỳ quy định nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác. Các điều khoản này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chỉ là các điều khoản giữa Bkav SmartHome và Quý khách, trong khi các điều khoản trước đó, dù là thỏa thuận miệng hay bằng văn bản, đều không bắt buộc, trừ trường hợp được nhắc đến trong tài liệu này. Bkav SmartHome có quyền thay đổi các điều khoản hiện tại theo thời gian và có thông báo về những thay đổi quan trọng trên website hiện tại. Việc Quý khách tiếp tục thực hiện đơn đặt hàng trên website này sau khi thông báo đồng nghĩa với sự chấp thuận của Quý khách đối với các thay đổi đó. Quý khách không có quyền chuyển nhượng hoặc bàn giao quyền và trách nhiệm chiếu theo các điều khoản này cho bên thứ ba, mà không có văn bản đồng ý của Bkav SmartHome.