Công trình tiêu biểu
Địa chỉ: Địa chỉ: Vinhomes Gardenia, Hà Nội
Biệt thự Vinhomes Gardenia - Hà Nội
Địa chỉ: Địa chỉ: Biệt thự song lập Long Phú 5-18 - Vinhomes Thăng Long
Biệt thự Anh Toản – Vinhomes Thăng Long
Địa chỉ: Địa chỉ: Biệt thự song lập LCT1-21_Vinhomes Thăng Long
Biệt thự Chị Trang – Vinhomes Thăng Long
Địa chỉ: Địa chỉ: Biệt thự song lập LC18_Vinhomes Thăng Long
Biệt thự Anh Long – Vinhomes Thăng Long
Địa chỉ: Địa chỉ: Biệt thự song lập LCD1 - 08 - Vinhomes Thăng Long
Biệt thự Anh Hồng – Vinhomes Thăng Long
Địa chỉ: Địa chỉ: Đường Hoa Sữa – Vinhomes Riverside
Biệt thự chú Tiến - Đường Hoa Sữa
Địa chỉ: Địa chỉ: Đường Hoa Phượng – Vinhomes Riverside
Biệt thự Anh Huy - Đường Hoa Phượng
Địa chỉ: Địa chỉ: Đường Hoa Lan – Vinhomes Riverside
Biệt thự Chị Lan - Đường Hoa Lan