Công trình tiêu biểu
Biệt thự Anh Long – Vinhomes Thăng Long
Biệt thự Anh Hồng – Vinhomes Thăng Long
Biệt thự chú Tiến - Đường Hoa Sữa - Vinhomes Riverside
Biệt thự Chị Lan - Đường Hoa Lan