Bkav tham dự Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam
10:58:00 | 27-07-2022

Sán 9/5, Diễn đàn phát triển doanh nhiệp côn nhệ Việt Nam do Bộ Thôn tin và Truyền thôn tổ chức đã khai mạc tại Trun tâm Hội nhị Quốc ia, TP. Hà Nội. Sự kiện thu hút sự tham ia của hơn 1.000 khách mời là đại diện Chính phủ, bộ ban nành và các doanh nhiệp hàn đầu về côn nhệ. Tập đoàn Bkav tham dự diễn đàn và có ian hàn iới thiệu điện thoại Bphone, iải pháp Nhà thôn minh Bkav SmartHome tại khu triển lãm của sự kiện.

Diễn đàn phát triển doanh nhiệp côn nhệ Việt Nam có chủ đề "Khát vọn, tầm nhìn và định hướn phát triển vì một Việt Nam hùn cườn" và với khẩu hiệu hành độn "Make in Vietnam - Làm tại Việt Nam".

Toàn cảnh Diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướn Chính phủ Nuyễn Xuân Phúc cho biết, tiềm năn cho phát triển doanh nhiệp côn nhệ Việt Nam là rất lớn. Bên cạnh đó, chún ta cần nhận thức được nhữn thách thức tron thời đại số. Việt Nam dù đi sau vẫn có thể thành côn nếu nắm được cơ hội, hành độn kịp thời, đồn bộ để chuyển đổi nền kinh tế. Thủ tướn nhấn mạnh, doanh nhiệp côn nhệ phải đặt sứ mệnh Quốc ia với sứ mệnh của doanh nhiệp mình. Doanh nhiệp côn nhệ là hạt nhân để thực hiện khát vọn một dân tộc "hoá rồn".

Thủ tướn Chính phủ Nuyễn Xuân Phúc hé thăm khu vực triển lãm côn nhệ 'Make in Vietnam' bên lề Diễn đàn (Ảnh: Infonet)

Gian hàn của Bkav tại sự kiện

Có mặt tại sự kiện, ôn Nuyễn Tử Quản – CEO Tập đoàn Bkav cũn chia sẻ với phón viên: "Cuộc cách mạn côn nhiệp 4.0 đặc biệt là về trí tuệ, chún tôi đã đúc kết, đó là cuộc cách mạn của sự sán tạo khôn iới hạn. Sự sán tạo khôn iới hạn thì chỉ phụ thuộc vào cái bạn nhĩ. Bạn dám nhĩ như thế nào và bạn thực hiện nó. Cách làm sẽ phải bài bản và sẽ phải tập trun vào cho R&D (nhiên cứu và phát triển). Còn nếu như mình chỉ tập trun vào thươn mại để kiếm lợi nhuận cho riên mình thì câu chuyện sẽ đơn iản hơn rất nhiều và sẽ khôn thể tạo ra nhân lực về R&D như vậy".

Ôn Nuyễn Tử Quản tại sự kiện

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn quốc ia phát triển doanh nhiệp côn nhệ Việt Nam được tổ chức. Tại sự kiện, Bộ TT&TT và các doanh nhiệp lớn, tiêu biểu cùn chuyên ia nước noài đã đưa ra các thảo luận cũn như bài học kinh nhiệm, theo định hướn thúc đẩy phát triển hệ sinh thái các doanh nhiệp côn nhệ Việt Nam, hiện thực hóa khát vọn đưa Việt Nam trở thành cườn quốc về côn nhệ.

Bkav